خانه آمار اصفهان، پایگاه ارتقا سواد و فرهنگ آماری
پارک دانش (جدید)

پارک دانش

 

 

 


 


 

 

 

 

پارک دانش

 زمان: جمعه 21و 28 آبان‌ماه 1395

 ساعت 14-10


 

 

 

 

"پارک دانش"
تجربه ای متفاوت برای شما و فرزندان تان تا با مفاهیم علمی با شیوه ای دیگر آشنا شوید.
روزهای جمعه 21 و 28 آبانماه
ضلع شرقی باغ غدیر
از ساعت 10 تا 14
منتظر حضور گرمتان هستیم.